Beautiful Landscape

Welcome to

ספריית VOD

קובץ 

השקט שבעין הסערה

דרמות גדולות בקנה מידה האישי והעולמי... שמעצבות עבורנו עולם חדש... במפגש האימון נלמד לפגוש את השקט שבכל אחד מאיתנו, את הידיעה העמוקה שהכל כבר כאן עבורנו ואיך להדהד ידיעה זו אל שלל מרחבי החיים.

האימון נובע מתוך העיקרון כי שינוי קטנטן ומדויק בתודעה שלנו זה כל מה שנדרש על מנת ללמוד לעוף ולהגשים חלומות.

הגשמת מציאות

דרמות גדולות בקנה מידה האישי והעולמי... שמעצבות עבורנו עולם חדש... במפגש האימון נלמד לפגוש את השקט שבכל אחד מאיתנו, את הידיעה העמוקה שהכל כבר כאן עבורנו ואיך להדהד ידיעה זו אל שלל מרחבי החיים.

האימון נובע מתוך העיקרון כי שינוי קטנטן ומדויק בתודעה שלנו זה כל מה שנדרש על מנת ללמוד לעוף ולהגשים חלומות.

בחירה בהצלחה

דרמות גדולות בקנה מידה האישי והעולמי... שמעצבות עבורנו עולם חדש... במפגש האימון נלמד לפגוש את השקט שבכל אחד מאיתנו, את הידיעה העמוקה שהכל כבר כאן עבורנו ואיך להדהד ידיעה זו אל שלל מרחבי החיים.

האימון נובע מתוך העיקרון כי שינוי קטנטן ומדויק בתודעה שלנו זה כל מה שנדרש על מנת ללמוד לעוף ולהגשים חלומות.

הגשמת מציאות

דרמות גדולות בקנה מידה האישי והעולמי... שמעצבות עבורנו עולם חדש... במפגש האימון נלמד לפגוש את השקט שבכל אחד מאיתנו, את הידיעה העמוקה שהכל כבר כאן עבורנו ואיך להדהד ידיעה זו אל שלל מרחבי החיים.

האימון נובע מתוך העיקרון כי שינוי קטנטן ומדויק בתודעה שלנו זה כל מה שנדרש על מנת ללמוד לעוף ולהגשים חלומות.

תקשורת אפקטיבית

דרמות גדולות בקנה מידה האישי והעולמי... שמעצבות עבורנו עולם חדש... במפגש האימון נלמד לפגוש את השקט שבכל אחד מאיתנו, את הידיעה העמוקה שהכל כבר כאן עבורנו ואיך להדהד ידיעה זו אל שלל מרחבי החיים.

האימון נובע מתוך העיקרון כי שינוי קטנטן ומדויק בתודעה שלנו זה כל מה שנדרש על מנת ללמוד לעוף ולהגשים חלומות.

איתן עוזרי

הגשמת מציאות

דרמות גדולות בקנה מידה האישי והעולמי... שמעצבות עבורנו עולם חדש... במפגש האימון נלמד לפגוש את השקט שבכל אחד מאיתנו, את הידיעה העמוקה שהכל כבר כאן עבורנו ואיך להדהד ידיעה זו אל שלל מרחבי החיים.

האימון נובע מתוך העיקרון כי שינוי קטנטן ומדויק בתודעה שלנו זה כל מה שנדרש על מנת ללמוד לעוף ולהגשים חלומות.